Klubnyheder

Motion er dobbelt så effektivt som gigtmedicin

30. december 2019, 14.13

Der er over 700.000 danskere tager receptpligtig gigtmedicin mod smerter, selv om risikoen for alvorlige bivirkninger er høj. Men for mange gigtpatienter ville motion være et langt mere effektivt middel mod smerterne.

Ny forskning fra Syddansk Universitet viser nemlig, at konditions- og styrketræning lindrer smerterne hos personer med slidgigt i knæet mellem to og tre gange så godt som de kritiserede lægemidler, der går under den fælles betegnelse NSAID’er.

»Motion har rigtig god effekt på knæsmerterne. Der er grund til at tro, at motion også virker godt på slidgigt i andre led, men den evidensbaserede forskning er ikke omfattende nok endnu,« fortæller professor og forskningsleder på Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik Ewa M. Roos.

Stor barriere Hun er selv overrasket over, at effekten af motion viser sig at være så markant bedre end behandling med smertelindrende medicin.

»Helt op til omkring årtusindskiftet har alle læger lært på medicinstudiet, at patienter med gigt skulle skåne deres led så meget som muligt. Så kom de første studier, der viste, at det nok i virkeligheden forholdt sig helt modsat – at leddene skulle bruges. Men det er først nu, at der for alvor er omfattende bevis for, at motion er langt det mest effektive middel, vi har til smertelindring af slidgigt i knæet«, siger Ewa M. Roos om studiet, der omfatter mere end 4.000 patienter.

Hun forudser, at det vil blive et langt, sejt træk, før træning to-tre gange om ugen bliver standardbehandlingen, når folk får konstateret slidgigt hos deres læge.

»Både læger og patienter er langt hen ad vejen opdraget til, at vi skal spise piller, når vi har smerter. Tanken om, at det kan være godt og faktisk medføre mindre smerte at træne og bevæge sig, er meget fjern for de fleste,« siger Ewa M. Roos og uddyber:

»Den største barriere er, at vi er bange for at gøre det værre, når vi har ondt. Vores umiddelbare reaktion er at være stille, passe på og hvile os. Men det er det absolut værste, man kan gøre«, siger professoren, der i øvrigt mener, at vi bør vænne os til at bruge den internationalt benyttede betegnelse ’artrose’ i stedet for ordet slidgigt.

»Hvis du fortæller folk, at de har slidgigt, så er deres første tanke, at deres led er slidt, at de skal passe på med at bruge det, og at der ingen vej er tilbage. Men sådan er det jo slet ikke, så ordet er både misvisende og hæmmende i forhold til at få det bedre«, pointerer Ewa. M. Roos.

Enkle øvelser Hun anbefaler træning med en fysioterapeut til at begynde med.

»En fysioterapeut kan vejlede og give feedback, så patienten føler sig mere tryg og bliver sikker på, hvordan han eller hun kan træne. Efterhånden kan folk klare sig selv«, forklarer Ewa M. Roos og understreger, at det er afgørende at fortsætte træningen to og allerhelst tre gange om ugen – formentlig resten af livet.

»Ellers kommer smerterne bare igen«.

Redaktør Michael Bendix