MOTIONSRONING

Sommerhalvår

Daglig roning


Efter standerhejsning er det muligt at kommet på vandet.
Hver mandag og torsdag mødes vi omklædte til fællesroning senest kl. 18.00.I fællesskab med bådvagten fordeles roerne i bådene til ture af ca. to timers varighed.Det er selvfølgelig muligt at ro på andre tidspunkter og i weekenden. Dette kræver bare lidt planlægning, således at I er nok til en båd,
og at den ene af roerne har gennemgået styrmandskurset.

Vinterhalvår

Rospinning

Rospinning til musik med instruktør
starter Lørdag d. 5 november kl. 09.00
Torsdag er kl. 1700 og kl. 9.00 onsdag.